Phim Trung Quốc

Phim Thợ Săn Tiền Thưởng - Bounty Hunters (2016) HD Thợ Săn Tiền Thưởng Bounty Hunters 2016 | Thuyết minh
Phim Quả Tim Thép - Bleeding Steel (2018) HD Quả Tim Thép Bleeding Steel 2018 | Vietsub
Phim Diệp Vấn 3 - IP Man 3 (2015) HD Diệp Vấn 3 IP Man 3 2015 | Vietsub
Phim Diệp Vấn 2 : Tôn Sư Truyền Kỳ - IP Man 2 (2010) HD Diệp Vấn 2 : Tôn Sư Truyền Kỳ IP Man 2 2010 | Vietsub
Phim Tây Du Ký 3 :  Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018) HD Tây Du Ký 3 : Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3 2018 | Vietsub
Phim Trùm Hương Cảng - Chasing The Dragon (2017) HD Trùm Hương Cảng Chasing The Dragon 2017 | Vietsub
Phim Diệp Vấn 1 - IP Man (2008) HD Diệp Vấn 1 IP Man 2008 | Vietsub
Phim Quả Tim Thép - Bleeding Steel (2017) HD Quả Tim Thép Bleeding Steel 2017 | Vietsub
Phim Vệ binh lăng mộ cổ - 7 Guardians of the Tomb (2018) HD Vệ binh lăng mộ cổ 7 Guardians of the Tomb 2018 | Vietsub